loading

نگهداری و تعمیر دستگاه سی ان سی تراش

دستور العمل نگهداری دستگاه سی ان سی  تراش .

دستگاه های CNC چوب نیاز مند رسیدگی ورعایت اصول نگهداری هستند تا احتمال آسیب دیدگی خرابی آنها کمتر شده ویا به تاخیر افتد .بنا براین مواردی از دستور العمل های نگه داری دستگاه تراش را با برسی قسمت های مختله آن به صورت اجمالی اراءه می گردد.

الف – موتور اسپیندل :

۱-هر ۵۰۰ ساعت از زمان کار کرد دستگاه نسبت به اطمینان از محکم بودن اتصالات وتمیز کردن سطوح خارجی موتور بایستی اقدام نمود .

۲-صحت عمل کرد فن از نقطه نظر صدا وتمیز بودن باید روزانه کنترل گردد.

ب)-موتور های محور Z وX

این موتور ها برای حد اقل عملیات نگه داری طرا حی شده اند ولی باز بینی وکنترل آن ها از لحاظ صدا وتمیز بودن به صورت مداوم ضروری است .

پ)-تسمه موتور اسپیندل :

از تمیز کردن تسمه با عوامل آغشته به گریس  خود داری نمایید عملکرد عالی وعمر زیاد برای تسمه با رعایت موارد زیر حاصل می شود .

۱-پرو فیل تسمه کام و پولی ها تمیز باشند .

۲- تسمه به طور صحیح تحت کشش با شد .(توضیح اینکه اگر تسمه بین دو پولی بیش از اندازه تحت کشش با شد موجب افزایش پیش بار وارده بر بلبرینگ ها می شود و منجرو به کاهش قدر ت انتقالی وافزایش صدا می گردد .بالعکس اگر تسمه شل باشد در مدت زمان طولانی منجرو به سر خوردن تسمه ودر نهایت موجب گرم شدن تسمه و پولی و سایش تسمه می گردد که نتیجه آن کاهش عمر تسمه خواهد بود .)

۳- پولی ها نسبت به هم به صورت موازی منتاژ شده باشند (حداقل مقدار نا مواز ی بودن پولی ها :یک میلی متر )

۴- پس از هر ۵۰۰ سا عت کار سا یش تسمه ونیروی کشش تسمه را کنترل نمایید.

ت)- واحد روغن کاری مرکزی :

وظیفه واحد روغن کاری مرکزی  رو غن کاری سطوح راهگاههای محور های Zوxیا تاقان های Ball screw محور های ZوXو یا تاقان های کلگی می باشد موارد زیر مد نظر با شد .

۱-سطح رو غن و فشار آن با ید روزانه چک شود .

۲-فیلتر مسیر مکش پمپ هر ۲۰۰۰ساعت یکبار تمیز شوند .

۳- فواصل زمانی روغن کاری : ۱۰دقیقه و مصرف تقریبی برای ۱۰ ساعت کار : ۱۳ لیتر .

ث)- واحد هیدرولیک :

وظیفه واحد هیدرولیک تامین فشار ودبی روغن مورد نیاز جهت سیستم قفل و آزاد کردن سه نظام و تامین نیروی وارده از مرغک به قطعه کار است .

۱- فشار های لازم برای قفل سه نظام و نیروی محور مرغک  بر اساس تکنولژی ساخت قطعه کار توسط شیر های کاهنده فشار قابل تنظیم می باشد .

۲- سطح رو غن باید روزانه چک شود .

۳- نوع فیلتر در مسیر برگشت با مش بندی ۱۰میکرون است که با ید هر شش ماه تعویض گردد.

۴- فیلتر در مسیر مکش پمپنیز قابل تمیز کردن می با شد .

ج) سه نظام :

۱-هر ۴۰ساعت گریسکاری شود .

۲-هر ۵۰۰ساعت به طور کامل دمونتاژشده و پس از شستشو گریسکاری گردد.

چ)تارت :

نیازی به شارژ یا تعویز روغن تارت وجود ندارد . در صورت دمونتاژ کامل قبل از مونتاژ تجهیزات سولو نءید نسبت به ریختن روغن از همین مجرا اقدام نمایید .

۲- حساسیت تارت به سبب استفاده از تجهیزات الکترونیکی وبرقی نظیر اینکودر وموتور نسبت به نشت آب صابون  خیلی زیاد است لذا در صورت نیاز نسبت به تعویض کاسکت اقدام شود .

ح)فیلتر های کابینت برق :

روزانه چک ودر صورت نیاز تعویض گردد.

خ)واحد براده کش و خنک کاری :

بعد از هر ۱۰۰ساعت عملیات ماشین کاری نسبت به تنظیم مجدد نیروی کشش زنجیر براده کش  اقدام نمایید .

۲-هنگام تعویض مایع خنک کاری نسبت به شستشوی کامل تانک وباکتری زدایی آن نیز اقدام شود .

۳- در صورت نیاز به صورت هفتگی فیلتر ورودی پمپ آب صابون تمیز گردد.

د)راهگاهها :

هر ۱۵۰۰ ساعت یکبار نسبت به تمیز کردن سطوح برداشتن مواد جمع شده در سطوح به وسیله پارچه بدون پرز اقدام شود ودر صورت نیاز گرد گیر ها تعویض گردد.

ذ)مرغک:

۱-کوءل مرغک را با روغن دان روغن کاری نمایید .

۲- پیچ های نگه دارنده مرغک را حد اکثر یک چهارم دور بچرخانید .

تذکراتی در مورد نگه داری ماشین :

۱- عملیات باز دید را در زمان های مقرر انجام دهید .

۲- بعد از اتمام کار روزانه براده ها و قطعات مایع خنک کننده را از محیط کاری پاک نمایید و سطوح باز شیار ها  وراهگاهها را برای جلوگیری از زنگ زدگی گریس کاری کنید .

۳- برای تمیز کردن ماشین از به کار بردن هوای فشرده اکیدا خود داری نمایید.

نکاتی در مورد دستگاه فرز  CNC چوب

هر گاه یکی از محور ها از محدوده مجاز حرکتی خود خارج شود با ید مجددا محور ها را رفرنس کرد .

اگر هنگام تعویز ابزار انباره ابزار در زیر محور اسپیندل قرار گرفت ود ستگاه آلارم کم بودن فشار باد را اعلام کرد و به تبع آن دستگاه متوقف شد با ید دکمه استپ اضطراری را زده ود ستگاه را مجددا روشن (راه اندازی)کرد .در این حالت انباره از اسپیندل جدا می شود .

 

نکات ایمنی در برنامه نویسی و اپراتوری ماشین های CNC چوب

در ماشین های CNCنیز رعایت نکات ایمنی همانند دیگر ماشین های ابزار ضروری است در زیر به چند نمونه از آنها اشاره می شود :

۱- قبل از اجرای برنامه نوشته شده روی ماشین وبا قطعه کار اصلی بر نامه کنترل ویک بار بالاتر از سطح قطعه کار بدون  براده برداری اجرا شود .

۲- ابزار وتجهیزات متناسب با جنس قطعه کار انتخاب شود .

۳- از برخورد ابزار در حرکت سریع جلو گیری شود .

۴- سرعت های پیشروی وبرشی به هنگام کار کنترل شود .

۵- در تراشکاری تعویض ابزار در فاصله دوری از سه نظام انجام شود .

۶- در صورت نیاز حتما از مواد خنک کننده استفاده شود .

۷- سرویس دستگاه به موقع انجام شود .

تعمیراتتعمیرات سی ان سی چوبمستندات تعمیرات و نگهداری دستگاه های سی ان سی چوبمقاله

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *