تمامی اخبار مربوط به گروه فنی مهندسی تراشه صنعت آغاج ( تصا ماشین ) اعم از اخبار مشتریان، اخبار شرکت و محصولات در این زیر مجموعه نگهداری می شوند. تمامی کاربران برای دسترسی به خبر های مهم این تارنما می توانند از طریق لینک این قسمت به قسمت مذکور دسترسی داشته باشند