دستگاه برش

دستگاه برش و دستگاه های برش که دستگاه CNC  برش نزدیک ترین و ملموس ترین نمونه قابل مثال برای این نوع از دستگاه ها می باشد ، از سال ها ی طولانی بوده و در صنایع مختلف با استفاده به نوع کار و نوع  جنس برای برش مورد استفاده قرار می گرفته و گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی باعث سیر سعوی دستگاه های برش به سمت و سوی تمام اتومات شدن و  همچنین  لحاظ حداکثر کیفیت در امر برش می باشد .

این نوع دستگاه ها به دلیل اینه می بایست با قدرت بساری و در یک ست کاری قابلیت برش قطعه مد نظر اعم از فلز، چوب و … را داسته باشد، می بایستی قدرتمند طراحی شود

در حال نمایش 3 نتیجه