رادونیکس یه کنترلر سی ان سی می باشد . این کنترلر سی ان سی در تعداد محور های دو الی 6 محور تولید شده است .

رادونیکس در دو نسخه ی پلاس و پرو روانه ی بازار شده است .