تراشه صنعت آغاج پرس وکیوم و سی ان سی چوب

اصول تراشکاری قطعه کار برطبق استاندارد های موجود(3)

تراشکاری یکی از ممهم ترین اجزا در امر تولیدات محصولات صنعتی می باشد که لا هرگونه بی اهمیتی به این مهم کیفیت و ماندگاری محصول تولیدی و در نهایت شرکت تولید کننده هدف قرار می گیرد . نکات مهمی که در امر تراشکاری می بایست رعایت شود در بخش های قبلی به تفصیل ارایه شده است که در ادامه بدان می پردازیم  ... ادامه مطلب