پرس وکیوم تک سینی آسانسوری

دلایل استفاده از پمپ های هیدرولیکی در پرس وکیوم آسانسوری

پرس وکیوم آسانسوری جزو معدود دستگاه های پرس وکیوم می باشد که سیستم حرکتی هد  آن به صورت آسانسوری بین میز کار پرس وکیوم آسانسوری و ارتفاع معینی از دستگاه تغییر حالت می دهد.پرس وکیوم آسانسوری به مدد استفاده از این سیستم حرکتی جزو دستگاه های بهینه از نظر استفاده ی مناسب از فضای کارگاه و دسترسی پذیری کاربر اپراتور به تمام نقاط میز دستگاه پرس وکیوم می باشد . ... ادامه مطلب