آرتکم نسخه ی 2008 از نسخه های پایه نرم افزار آرتکم تولید شرکت دلکم می باشد . این نسخه ی از نرم افزار آرتکم به واسطه ی سادگی در محیط کاربری که دارد به صورت عمده از اصلی ترین نسخه های مورد استفاده ی کاربران سی ان سی کار ایرانی می باشد .

آرتکم در نسخه ی 2008 به خودی خود یک نسخه ی بهینه نیست اما به دلیل قابلیت هایی که دارد اکثر اپراتور های دستگاه های cnc  یک نسخه از این نرم افزار را بر روی سیستم خود نصب دارند .