دستگاه های سورتینگ نوعی خاص از دستگاه های جدا کننده می باشند که قادر هستند متریال مختلف را بسته به رنگ ، وزن ، معیوب یا خرابی بودن و … از همدیگر جدا نمایند .

برای مثال سورتینگ پیچ و مهره که پیچ ها بسته به سالم بودن یا معیوب بودن از همدیگر متمایز میگردند.

دستگاه های سورتینگ برای در یک ردیف قرار دادن مواد و متریال مختلف برای هدایت به خط تولید نیز مورداستفاده قرار میگیرند