پرس وکیوم دو سینی

دستگاه های پرس وکیوم دو میزه (دوسینی)  (Vacuum Presses) یکی از انواع پرس های وکیوم (Vacuum Presses) به حساب می آید ، ساخت این دستگاه به گونه ایست که به مانند ساخت پرس وکیوم تک میزه (Vacuum Presses) طرح کلی دستگاه بر روی دو شاسی کلی بنا م

ی شود . ولی تفاوتی که با پرس وکیوم (Vacuum Presses) تک میزه دارد  در این است که پرس وکیوم های تک میزه تنها یک میز آنها قابلیت روکش کردن دارند و میز دیگر استفاده عملیاتی چندانی ندارد